Обшук на підприємстві. Попереджений, отже озброєний!

Найчастіше при візиті правоохоронних органів керівники та персонал компаній не знають як убезпечити себе від незаконних дій. Тому керівникові та працівникам підприємства важливо знати, як саме слід спілкуватися з представниками правоохоронних органів під час проведення обшуків, щоб мінімізувати негативні наслідки цієї слідчої дії. Обшук завжди відбувається несподівано і бути підготовленим на 100% неможливо.
У кримінально-процесуальному кодексі встановлена чітка процедура проведення обшуку, а також обов’язки слідчого. Тож важливо, аби серед представників підприємства у цей час була людина, яка добре знається на процедурних питаннях.
Не у всіх компаній є штат юристів відповідної кваліфікації, тому заздалегідь знайдіть адвоката, який, в разі необхідності, прибуде на місце обшуку, перевірить наявність необхідних документів у візитерів, зафіксує порушення, якщо вони будуть, та вимагатиме детального опису речей, які вилучають під час обшуку.
При спробі почати обшук негайно, треба подати слідчому письмове клопотання про проведення обшуку в присутності конкретного адвоката (у двох примірниках, один з відміткою про прийняття залишається у підприємства). На випадок якщо слідчий відмовиться прийняти клопотання, або ж розписатися на копії в його отриманні, — знімайте спробу подачі на відео.
Перше важливе завдання перед обшуком — перевірити документи, що засвідчують його правомірність. Вам мають показати рішення судді та зилишити копію. Зверніть увагу на термін дії (він не повинен перевищувати одного місяця з моменту видачі) і адресу конкретного приміщення, де має проводитися обшук.
У даному документі зазначаються:
Термін дії санкції (максимум одного місяця з моменту її винесення);
Адреса приміщення або частини приміщення, де дозволяється обшук;
ПІБ слідчого або прокурора, яким дозволено нишпорити по офісу;
Речі і документи або особи, заради пошуку яких і завітали маски-шоу.
Які ж дії відбуваються під час обшуку.
1. Слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
2. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
3. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення слідчої (розшукової) дії осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Перед проведенням слідчої (розшукової) дії особам, які беруть у ній участь, пояснюють їх права і обовязки, передбачені цим Кодексом, а також відповідальність, встановлена законом.
4. Проведення слідчих (розшукових) дій у нічний час (з 22 до 6 години) не допускається, за винятком невідкладних випадків, коли затримка в їх проведенні може призвести до втрати слідів кримінального правопорушення чи втечі підозрюваного.
5. У разі отримання під час проведення слідчої (розшукової) дії доказів, які можуть вказувати на невинуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, слідчий, прокурор зобов’язаний провести відповідну слідчу (розшукову) дію в повному обсязі, долучити складені процесуальні документи до матеріалів досудового розслідування та надати їх суду у випадку звернення з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності.
6. Слідча (розшукова) дія, що здійснюється за клопотанням сторони захисту, потерпілого, проводиться за участю особи, яка її ініціювала, та (або) її захисника чи представника, крім випадків, коли через специфіку слідчої (розшукової) дії це неможливо або така особа письмово відмовилася від участі в ній.
Під час проведення такої слідчої (розшукової) дії присутні особи, що її ініціювали, мають право ставити питання, висловлювати свої пропозиції, зауваження та заперечення щодо порядку проведення відповідної слідчої (розшукової) дії, які заносяться до протоколу.
7. Слідчий, прокурор повинен запросити не менше двох незаінтересованих осіб (понятих) для встановлення особи, трупа чи речі для впізнання, слідчого експерименту, освідування особи. Винятками є випадки застосування безперервного відеозапису ходу проведення відповідної слідчої (розшукової) дії. Поняті можуть бути запрошені для участі в інших процесуальних діях, якщо слідчий, прокурор вважатиме це за доцільне.
Обшук або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюються з участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії.
Понятими не можуть бути потерпілий, родичі підозрюваного, обвинуваченого і потерпілого, працівники правоохоронних органів, а також особи, заінтересовані в результатах кримінального провадження.
Зазначені особи можуть бути допитані під час судового розгляду як свідки проведення відповідної слідчої (розшукової) дії.
8. Слідчі (розшукові) дії не можуть проводитися після закінчення строків досудового розслідування, крім їх проведення за дорученням суду у випадках, передбачених законодавством. Будь-які слідчі (розшукові) або негласні слідчі (розшукові) дії, проведені з порушенням цього правила, є недійсними, а встановлені внаслідок них докази – недопустимими.
Не бійтеся відстоювати свої права, не варто сприймати зловживання слідчих як належне і піддаватись на тиск. Якщо силовики зіткнутися з жорстким опором, який базуються на нормах чинного законодавства, в наступний раз вони тричі подумають перед тим, як прийти до Вас ще раз.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *